نویسنده: textile ارسال نامه

وب سایت: http://textile.7gardoon.com

مقالات

ویژگی های قالی مسجد محمد الامین کشور پادشاهی

ویژگی های قالی مسجد محمد الامین کشور پادشاهی "عمان

سومین قالی بزرگ جهان به مساحت تقریبی 2400 متر مربع

ژاكارد چيست؟

ژاكارد چيست؟

انواع ژاکارد و نحوه ی کار آن

نخستین کارخانه نساجی ایران

نخستین کارخانه نساجی ایران

نقش صنعت نساجی در توسعه کشور

پدر صنعت نساجی ایران را میشناسید؟

پدر صنعت نساجی ایران را میشناسید؟

زندگینامه بزرگمردي به نام ارباب تفضلي

آیا با انواع پارچه آشنایی دارید؟

آیا با انواع پارچه آشنایی دارید؟

پارچه‌های شناخته شده در بازار سنتی ایران |