نویسنده: textile ارسال نامه

وب سایت: http://textile.7gardoon.com

مقالات

ویژگی های قالی مسجد محمد الامین کشور پادشاهی

ویژگی های قالی مسجد محمد الامین کشور پادشاهی "عمان

سومین قالی بزرگ جهان به مساحت تقریبی 2400 متر مربع |