نویسنده: textile ارسال نامه

وب سایت: http://textile.7gardoon.com

پرسش و پاسخ

نخستین طراح زن فرش ایران؟

منصوره حسینی نخستین طراح زن شرکت سهامی فرش ایران

مخترع ماشين ژاكارد مكانيكي کیست؟

ماشين ژاكارد مكانيكي توسط ژوزف ماريا ژاكارد در سال 1795اختراع شد از زماني كه ماشين |