نویسنده: textile ارسال نامه

وب سایت: http://textile.7gardoon.com

پرسش و پاسخ

نخستین طراح زن فرش ایران؟

منصوره حسینی نخستین طراح زن شرکت سهامی فرش ایران

مخترع ماشين ژاكارد مكانيكي کیست؟

ماشين ژاكارد مكانيكي توسط ژوزف ماريا ژاكارد در سال 1795ا |