نویسنده: textile ارسال نامه

وب سایت: http://textile.7gardoon.com

مقالات

ژاكارد چيست؟

ژاكارد چيست؟

انواع ژاکارد و نحوه ی کار آن

نخستین کارخانه نساجی ایران

نخستین کارخانه نساجی ایران

نقش صنعت نساجی در توسعه کشور

پدر صنعت نساجی ایران را میشناسید؟

پدر صنعت نساجی ایران را میشناسید؟

زندگینامه بزرگمردي به نام ارباب تفضلي

آیا با انواع پارچه آشنایی دارید؟

آیا با انواع پارچه آشنایی دارید؟

پارچه‌های شناخته شده در بازار سنتی ایران

ایرانیان پیشتازان صنعت بافت پارچه در دنیا

ایرانیان پیشتازان صنعت بافت پارچه در دنیا

تاریخچه ی بافت پارچه در ایران

درباره الیاف کربن چه میدانید؟

درباره الیاف کربن چه میدانید؟

ایران اولین کشور خاورمیانه در تولید الیاف کربن T۳۰۰ |