نویسنده: textile

وب سایت: http://textile.7gardoon.com

((ماشين ژاكارد با دهنه ي نيمه باز))
در ژاكارد با دهنه ي نيمه باز نخ هاي تاري كه بايد چند پود پياپي در بالا باقي بماند پس از هر بار پود گذاري كاملا به پايين نمي آيند بلكه توسط بالابري كه به پايين فقط تا نيمه ي ارتفاع دهنه به پايين مي آيند (دهنه ي نيمه باز) و مجددا توسط بالابر ديگر كه به بالا مي رود به بالا كشيده مي شوند


((ماشين ژاكارد بادهنه ي باز))
درژاكارد دهنه باز نخ هاي تاري كه مطابق طرح بافت بايد چند پود پياپي در بالا قرار بگيرد پس از هر بار پود گذاري پايين نمي آيند بلكه همچنان در بالا باقي مي ماند در نتيجه نسبت به ماشين با دهنه ي نيمه باز از حركت بي فايده ي قلاب ها و نيز از وارد شدن كشش بي مورد به نخ هاي تار جلوگيري   مي شود در دستگاه ژاكارد دو بالابر به هر ريسمان ورد دو قلاب وصل است كه توسط دو بالابر كه به طور متناوب و عكس يكديگر به بالا و پايين حركت مي كنند مي توانند به بالا و پايين حركت داده شوند در يك سيكل كامل دستگاه ژاكارد دو پود بافته مي شود سيلندر فرمان سمت چپ و سوزن ها و       قلاب هاي مربوط به آن براي بافت پود هاي فرد و سيلندر فرمان سمت راست و سوزن ها و قلاب هاي مربوط به آن براي بافت پودهاي زوج مي باشند هنگامي كه سيلندر فرمان پودهاي فرد درحال اجراي فرمان است سيلندر مربوط به پودهاي زوج عقب رفته و در حال چرخش و آماده شدن براي فرمان دادن به پود بعدي است و در پود بعد كه سيلندر فرمان پودهاي زوج جلو آمده با سوزن ها درگير مي شود سيلندر فرمان مروط به پود فرد عقب مي رود تا بچرخد و كارت پود بعدي را آماده كند چنانچه ملاحظه مي شود يك بالابر يكي از قلاب ها را بالا كشيده است و بالابر ديگر در پايين قرار دارد در واقع ريسمان  تار مربوطه توسط اين قلاب به بالا كشيده شده است اما اين ريسمان و نخ تار آن  مي تواند توسط قلاب ديگر نيز بالا كشيده شود قلاب هاي سمت راست موقعيتي را نشان مي دهند كه هيچ يك از دو قلاب مربوط به ريسمان ورد به بالا كشيده نشده اند در نتيجه نخ تار دردهنه ي پايين مي باشد براي بررسي چگونگي حركت قلاب ها در موقعي كه نخ تار مربوط به آن ها در دو يا چند پود متوالي مي بايست به بالا كشيده شود از توضيح زير استفاده مي شود موقعي را فرض مي كنيم كه قلاب D درشروع حركت به سمت پايين است و قلاب C حركت خود را به سمت بالا آغاز مي كند نخ تا ر مربوط به اين قلاب ها با پايين آمدن D تا نيمه ارتفاع دهنه پايين مي آيد اما دراين لحظه توسط قلابC  گرفته ميشود و مجددا به بالا كشيده مي شود بنابراين نخ تاري كه مي بايست دو پود پياپي يا بيشتر بالا بماند تا نيمه ي دهنه به پايين مي آيد و سپس به بالا كشيده مي شود كه به اين نوع دهنهه باز مي گويند

تاريخ ارسال: 1392/9/11

تعداد بازدید: 417

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |