نویسنده: textile

وب سایت: http://textile.7gardoon.com

ماشين ژاكارد دوبالابر بادهنه ي باز نشان داده  شده است دو قلاب متصل به هم كه به صورت قلاب دوبل يك پارچه هستند توسط يك ميله فرمان افقي كه متصل به يك سوزن عمودي است كنترل مي شود وهر قلاب توسط يكي از بالابرها كه حركتش عكس حركت بالابر ديگر است مي تواند به بالا كشيده شود روي قلاب هاي سمت چپ يك دماغه ي اضافي Hايجاد شده است كه مي تواند توسط تكيه گاه Gنگه داشته شود حالت هاي مختلف قلاب ها نشان داده شده است درشكل Aقلاب به بالا كشيده شده است ودماغه ي كمكي Hتوسط تكيه گاه Gنگه داشته مي شود هنگام تعويض پودها اين حالت قلاب ها باقي مي ماند تازماني كه لازم شود مطابق طرح بافت نخ تارمربوط به قلاب پايين بيايد توسطميله هاي فرمان قلاب به سمت راست حركت مي كند ودماغه يHازروي تكيه گاه Gكنار ميرود به اين ترتيب قلاب با پايين امدن بالابر به سمت پايين حركت مي كندCچنانچه قلاب مجددا توسط بالابر ديگر به بالا كشيده شود دماغه ي دوم ان بابالابر 2درگير ميشودD

تاريخ ارسال: 1392/9/11

تعداد بازدید: 351

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |