نویسنده: textile ارسال نامه

وب سایت: http://textile.7gardoon.com

پرسش و پاسخ

Mineral fibres چیست؟

 الیاف کانی "Mineral fibres":

الیاف کانی الیافی هستند که م

در صنعت نساجی الیاف به چند بخش تقسیم میشوند؟

در صنعت نساجی الیاف به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارت

"الیاف" چیست؟

 الياف (جمع ليف) يا فيبر ماده اي است كه در عي |